Nhập môn Mạng máy tính

Bài giảng

11/04/2018
Đóng góp bởi: Xuân Nghĩa
11/04/2018
Đóng góp bởi: Xuân Nghĩa
11/04/2018
Đóng góp bởi: Xuân Nghĩa
11/04/2018
Đóng góp bởi: Xuân Nghĩa
11/04/2018

Link demo quá trình vận chuyển Selective Repeat / Go Back N  : http://www.ccs-labs.org/teaching/rn/animations/gbn_sr/

Đóng góp bởi: Xuân Nghĩa
17/04/2018
Đóng góp bởi: Xuân Nghĩa
04/01/2019

 

Đóng góp bởi: Lê Thanh Hồng Nhựt
04/09/2019

 

Đóng góp bởi: Lê Thanh Hồng Nhựt

Tài liệu ôn tập

17/04/2018

Để xem được đáp án , các bạn vui lòng download và trình chiếu :D 

Đóng góp bởi: Lê Thanh Hồng Nhựt
17/04/2018

Các bạn vui lòng dowload file và trình chiếu để xem được đáp án :D 

Đóng góp bởi: Lê Thanh Hồng Nhựt
17/04/2018

Các bạn vui lòng download file và trình chiếu để có thể xem được đáp án :D 

Đóng góp bởi: Lê Thanh Hồng Nhựt
17/04/2018

Các bạn vui lòng dowload file và trình chiếu để xem được đáp án :D 

Đóng góp bởi: Lê Thanh Hồng Nhựt
Error
Whoops, looks like something went wrong.